Book Of Ra

Odgovorno Kockanje

Casopisborba.rs promoviše odgovorno kockanje upozoravajući na rizike i nudeći preporuke za bezbedno igranje. Fokusiramo se na identifikovanje znakova problema sa igrama.

Članak ažuriran: 19.04.24
|

Postavljanje Finansijskih Limita

Važno je unapred odrediti iznos novca koji ste spremni da izgubite pri kockanju, kako biste izbegli finansijske teškoće. Držite se ovog limita bez obzira na ishod igre.

Potrebne su Pauze tokom Kockanja

Dugotrajno kockanje bez pauza može dovesti do umora i lošijih odluka. Pravite redovne pauze kako biste osvežili um i razmislili o svojim postupcima.

Ne Jurite za Gubicima

Pokušaji da se nadoknade prethodni gubici obično dovode do još većih gubitaka. Prihvatite gubitke kao deo igre i ne dozvolite da vas osećaj za osvetu vuče dalje u kockanje.

Držite se Daleko od Alkohola i Droga

Konsumiranje alkohola ili droga tokom kockanja može uticati na vašu sposobnost donošenja racionalnih odluka. Kockajte se trezveno.

Znaci Problematičnog Kockanja

Prekomerno kockanje, kockanje novca koji ne možete priuštiti da izgubite, i zapostavljanje ličnih i profesionalnih obaveza su neki od znakova problema sa kockanjem.

Prevazilaženje Problematičnog Kockanja

Ukoliko prepoznate znake problematičnog kockanja kod sebe ili nekog bliskog, potražite pomoć. Postoje organizacije koje pružaju podršku i savetovanje.

Saveti za Bezbedno Kockanje

Kockajte se samo za zabavu, nikada kao način za rešavanje finansijskih problema. Postavite jasne limite, i nikada ne kockajte više nego što možete priuštiti da izgubite.

Kockanje Maloletnika na casopisborba.rs

Kockanje maloletnika je strogo zabranjeno. Casopisborba.rs preduzima sve mere kako bi sprečio pristup kockanju osobama mlađim od 18 godina.

Promo kod kopiran